» Služby

Ušetřete čas i peníze a nezdržujte se vedením účetnictví!
Svěřte ho do rukou spolehlivého partnera...


Nabídka našich služeb:
 • vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • vedení daňové evidence
 • vedení mzdové a personální agendy
  Součástí této služby je i personalistika (sepsání pracovních smluv, dodatků, výpovědí), vedení kompletní agendy týkající se zaměstnance
  Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a OSSZ
 • daňové přiznání k dani z příjmů FO a PO, DPH, dani silniční
 • souhrnné hlášení
 • zpracování statistických výkazů
 • na základě plné moci můžeme klienta zastupovat na úřadech
 • zajištění odkladu daňového přiznání

Naše účetní kancelář nově nabízí svým klientům online přístup do našeho ekonomického systému.

Externí zpracování účetnictví

Výhody:
 • Úspora  na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek.  K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 34% sociální a zdravotní pojištění organizace.
 • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit.
 • Úspora za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
 • Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.

Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme našim zákazníkům především individuální přístup a diskrétnost. Naším cílem je dosažení maximální spokojenosti klienta, ale i to, aby se mohl na naši společnost plně spolehnout.


Účetní program POHODA
     www.md-ucetnictvi.com © 2007-11
     Michal Duhonský, Sokolovská 5, Břeclav, 690 02
     vedení účetnictví a daňové evidence, mzdy
vytvořilo grafické studio SYNAPSE5.COM